S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna

  Tytuł projektu: S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja...

Czytaj więcej