Click to listen highlighted text!
AKTUALNE PROJEKTY
S.O.S. dla dzielnicy Bobrek- aktywizacja zawodowa i społeczna

S.O.S. dla dzielnicy Bobrek- aktywizacja zawodowa i społeczna

Tytuł projektu:   S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla...

Click to listen highlighted text!