Click to listen highlighted text!

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – edycja 2017 r.

  „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zaprasza osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby korzystające z pomocy społecznej do...

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – edycja 2016 r.

  „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zaprasza osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby korzystające z pomocy...

Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu

W maju 2015r. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zakończyło realizację „Systemowego Projektu Aktywizacji – SPA w Bytomiu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego wspólnie z...
Click to listen highlighted text!