Click to listen highlighted text!

Poznaj nasz zespół

Zapoznaj się z naszymi pracownikami

Marzena Majer

Dyrektor CIS

 

Elżbieta Plucińska

Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Izabela Witczak-Kowalczyk

Główny Księgowy

 

Beata Mrówka

Starszy księgowy

 

Andrzej Rathai

Starszy specjalista ds. projektów

 

Iwona Filip

Starszy inspektor ds kadr i administracji

 

Bartosz Sitek

Pracownik socjalny

 

Tomasz Pomietlorz

Samodzielny referent ds. finansowo-płacowych

 

Katarzyna Jowsa

Psycholog

 

Iwona Czubak

Instruktor reintegracji zawodowej

 

Karolina Mazurkiewicz

Instruktor reintegracji zawodowej - terapeuta

 

Zespół Gastronomiczny

 Wojciech Stolka - starszy instruktor reintegracji zawodowej - koordynator zespołu,

Justyna Nowak - magazynier,

Teresa Bles - starszy kucharz,

Jolanta Stańkowska - starszy kucharz,

Danuta Lirek - pomoc kuchenna,

Tomasz Klama - kierowca samochodu towarowo-osobowego

Click to listen highlighted text!