Click to listen highlighted text!

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

AKTUALNOŚCI

Zamówienia publiczne – przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
ogłasza przetarg nieograniczony

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obiektu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na cele aktywnej integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym”.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA
17 października 2016 r. o godzinie 10:00

 

http://cisbytom.pl/images/ogloszenie_dokumentacja_projektowa.pdf

http://cisbytom.pl/images/opis_przedmiotu_zamowienia_dokumentacja_projektowa.pdf

http://cisbytom.pl/images/siwz_dokumentacja_projektowa.pdf

http://cisbytom.pl/images/zalaczniki_do_siwz_dokumentacja_projektowa.doc

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_nr_4_do_siwz_dokumentacja_projektowa.doc

http://cisbytom.pl/images/postanowienia_umowne_dokumentacja_projektowa.pdf

Konkurs ofert – szkolenia

INFORMACJA o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro w formie konkursu ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu w ramach zadania publicznego p.n. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego.” Edycja 2016 w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

http://cisbytom.pl/images/ogloszenia_szkolenia.pdf

Konkurs ofert – dostawa żywności

INFORMACJA o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro w formie konkursu ofert na dostawę środków żywności dla uczestników/uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu w ramach zadania publicznego p.n. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego.” Edycja 2016 w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

http://cisbytom.pl/images/ogloszenie_konkurs.doc

 

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_do_oferty_nr_A_pieczywo_konkurs.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_do_oferty_nr_B_mieso_i_wedliny_konkurs.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_do_oferty_nr_C_nabial_konkurs.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_do_oferty_nr_D_warzywa_i_owoce_konkurs.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_do_oferty_nr_E_jajka_konkurs.xls

http://cisbytom.pl/images/zalaczniki_do_konkursu.doc

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ART.SPOŻ.

Masz pytania
lub problem?

Skontaktuj się z nami juz teraz!
Dane teleadresowe

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Biuro Projektu,

ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Telefon: +48 32 283 15 48

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych
jest Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
reprezentowane przez Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Szybki Kontakt

ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Click to listen highlighted text!