Click to listen highlighted text!

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

AKTUALNOŚCI

Informacja

Z dniem 1 lipca 2017 r. ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych

umieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu.

Zawiadomienie o wyborze oferty – żywność 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę żywności dla uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu  w ramach zadania publicznego pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

http://cisbytom.pl/images/zawiadomienie.pdf

Konkurs ofert na dostawę żywności – 2017

INFORMACJA o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro w formie konkursu ofert na dostawę środków żywności dla uczestników/uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu w ramach zadania publicznego pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

http://cisbytom.pl/images/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_A_pieczywo.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_B_mieso_wedliny.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_C_nabial.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_D_warzywa_owoce.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_E_jajka.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_zywnosc.doc

 

Zamówienia publiczne – przetarg nieograniczony na dostawę art.spoż. 2017

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczącego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obiektu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na cele aktywnej integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym”.

 

http://cisbytom.pl/images/informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zamówienia publiczne – przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
ogłasza przetarg nieograniczony

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obiektu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na cele aktywnej integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym”.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA
17 października 2016 r. o godzinie 10:00

 

http://cisbytom.pl/images/ogloszenie_dokumentacja_projektowa.pdf

http://cisbytom.pl/images/opis_przedmiotu_zamowienia_dokumentacja_projektowa.pdf

http://cisbytom.pl/images/siwz_dokumentacja_projektowa.pdf

http://cisbytom.pl/images/zalaczniki_do_siwz_dokumentacja_projektowa.doc

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_nr_4_do_siwz_dokumentacja_projektowa.doc

http://cisbytom.pl/images/postanowienia_umowne_dokumentacja_projektowa.pdf

Masz pytania
lub problem?

Skontaktuj się z nami juz teraz!
Dane teleadresowe

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Biuro Projektu,

ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Telefon: +48 32 283 15 48

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych
jest Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
reprezentowane przez Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Szybki Kontakt

ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Click to listen highlighted text!