Click to listen highlighted text!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Kierunek – lepsze jutro”, który został wybrany do dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wsparcie 167 mieszkańców/-nek Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzące do podniesienia poziomu integracji społecznej i zwiększenia zdolności do zatrudnienia.

Mając na uwadze powyższy cel, uczestnicy i uczestniczki projektu będą korzystać z indywidualnie dobranych form wsparcia (m.in. szkolenia, warsztaty, treningi, poradnictwo) adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji osobowych. Efekty realizowanych usług będą wzmacniane poprzez oddziaływanie na osoby z najbliższego otoczenia uczestników i uczestniczek projektu co prowadzić będzie do podtrzymania zachodzących zmian w ich sytuacjach życiowych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 18 lat, zamieszkują na terenie Miasta Bytomia i korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz:

– przesłanie go pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom z dopiskiem: projekt „Kierunek – lepsze jutro” lub

– złożenie w Kancelarii (pokój nr 1 – parter) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 16.

Formularz rekrutacyjny Kierunek – lepsze jutro

Click to listen highlighted text!