Click to listen highlighted text!

ZREALIZOWANE PROJEKTY

S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna

S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna

  Tytuł projektu: S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla...

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – edycja 2017 r.

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – edycja 2017 r.

  „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zaprasza osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby korzystające z pomocy społecznej do...

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – edycja 2016 r.

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – edycja 2016 r.

  „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zaprasza osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby korzystające z pomocy społecznej do...

Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu

W maju 2015r. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zakończyło realizację „Systemowego Projektu Aktywizacji – SPA w Bytomiu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego...

Click to listen highlighted text!