Click to listen highlighted text!

Zachęcamy do udziału w projekcie pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej!

Rekrutacja na wolne miejsca dla osób chcących realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w 2022 roku skierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób biernych zawodowo, nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP.

Wsparcie oferowane w projekcie to między innymi: praktyczna nauka zawodu w pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, badania lekarskie (medycyny pracy) i szkolenie BHP, warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne, warsztaty rozwojowe, warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, konsultacje indywidualne z psychologiem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym, kursy i szkolenia zawodowe. Ponadto dla uczestników projektu przewidziano cykliczne warsztaty edukacyjno-artystyczne, spotkania aktywizujące służące integracji uczestników projektu, a także wycieczki integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Osobom realizującym w projekcie Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego przysługuje ponadto comiesięczne świadczenie integracyjne, a także ciepły posiłek.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.cisbytom.pl (zakładka projekty), a także w Biurze Projektu, tel. (32) 283 15 48 wew. 11 zlokalizowanym przy ul. Karola Miarki 10 (parter) w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, a we wtorki i piątki od 7:30 do 18:00.

Informacje o projekcie dostępne są również u pracowników socjalnych CIS w Bytomiu pod numerem telefonu (32) 283 15 48 wew. 36. Zapraszamy do udziału w projekcie!

Click to listen highlighted text!