Click to listen highlighted text!

Kolejne, cykliczne spotkanie aktywizujące służące integracji uczestników projektu pn.: „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”, odbyło się na terenie Kopalni Guido w Zabrzu w dniu 18 marca 2022 r.

Uczestnicy na trasie podziemnej
Widok na pokład wydobywczy
Wejście do podziemnego korytarza
Uczestnicy podczas prelekcji
Uczestnicy oglądający eksponaty
Grupa w kaskach przed trasą zwiedzania

Click to listen highlighted text!