Click to listen highlighted text!

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu informuje o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 w Bytomiu w celu dostosowania budynku Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową  i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienia ról społecznych.”

Click to listen highlighted text!