Click to listen highlighted text!

Informacja z otwarcia ofert dotyczącego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obiektu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na cele aktywnej integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym”.

 

http://cisbytom.pl/images/informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Click to listen highlighted text!