Click to listen highlighted text!

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby głuchonieme i niedosłyszące mające problemy w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego (PJM – polskiego języka migowego). Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego w ciągu 1 dnia roboczego.

W celu skorzystania z usługi tłumacza migowego należy zgłosić planowaną wizytę w Centrum integracji Społecznej w Bytomiu co najmniej 1 dzień przed tym zdarzeniem w następującej formie:

  • bezpośrednio w sekretariacie Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10 telefonicznie pod numerem tel. 32 283 15 48 lub 887 070 510
  • za pośrednictwem SMS, MMS wysłanego pod numer tel. 887 070 510
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bytom@interia.pl
  • listownie na adres: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej, powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zamierza zgłosić się do Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu,
  • Wskazanie rodzaju sprawy, w jakiej zamierza stawić się w Centrum integracji Społecznej w Bytomiu,
  • Wskazanie sposobu kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w podmiotach publicznych.

Click to listen highlighted text!