Click to listen highlighted text!

INFORMACJA o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro w formie konkursu ofert na dostawę środków żywności dla uczestników/uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu w ramach zadania publicznego p.n. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego.” Edycja 2016 w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

http://cisbytom.pl/images/ogloszenie_konkurs.doc

 

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_do_oferty_nr_A_pieczywo_konkurs.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_do_oferty_nr_B_mieso_i_wedliny_konkurs.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_do_oferty_nr_C_nabial_konkurs.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_do_oferty_nr_D_warzywa_i_owoce_konkurs.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_do_oferty_nr_E_jajka_konkurs.xls

http://cisbytom.pl/images/zalaczniki_do_konkursu.doc

Click to listen highlighted text!