Click to listen highlighted text!

INFORMACJA o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro w formie konkursu ofert na dostawę środków żywności dla uczestników/uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu w ramach zadania publicznego pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

http://cisbytom.pl/images/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_A_pieczywo.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_B_mieso_wedliny.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_C_nabial.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_D_warzywa_owoce.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_E_jajka.xls

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_zywnosc.doc

 

Click to listen highlighted text!