Click to listen highlighted text!

INFORMACJA o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro w formie konkursu ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu w ramach zadania publicznego p.n. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego.” Edycja 2016 w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

http://cisbytom.pl/images/ogloszenia_szkolenia.pdf

Click to listen highlighted text!