Click to listen highlighted text!


Centrum Integracji Społecznej wznowiło działanie!!!

Po kilku miesięcznej przerwie w prowadzeniu zajęć reintegracji społeczno-zawodowej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, CIS w Bytomiu wznowił działanie. Ponownie uruchomiono zajęcia w pracowniach: remontowo-porządkowej, porządkowej, pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych, gastronomicznej, krawiecko-rękodzielniczej i fryzjerskiej.

W dniach 27 i 28 sierpnia w ramach wyjścia integracyjnego uczestnicy CIS zwiedzali Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, a zmieniające się na jesienne barwy Parku Śląskiego podziwiali podczas przejazdu popularną „Elką”.

Grupa zwiedzająca skansen
Zwiedzanie chaty w skansenie

Widok na Park Śląski z gondoli Elki

 Uczestnicy przed wejściem do chaty

Grupa w Parku Śląskim

Click to listen highlighted text!