Click to listen highlighted text!

Grupa statutowa w pracowni pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych Centrum Integracji Społecznej w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu wykonuje szereg prac zleconych przez zewnętrzne podmioty oraz jednostki. Miesiąc maj, poświęcony był realizacji zadań z zakresu wiosennej pielęgnacji terenów zielonych i nasadzeń roślin jednorocznych wokół Centrum Handlowego „Plejada”.
Zapraszamy podmioty zewnętrzne do korzystania z naszych usług!!!

Uczestnicy podczas
prac pielęgnacyjnych
Uczestnicy CIS
pielęgnujący klomby
Efekty wiosennej pielęgnacji klombów
Widok przyciętych i uregulowanych roślin
Efekt prac pielęgnacyjnych wokół CH Plejada
Widok na zagospodarowany
i oczyszczony teren wokół CH Plejada
Uczestniczka w trakcie nasadzania
roślin jednorocznych
Wykonane nasadzenia
roślin jednorocznych
Nasadzone rośliny jednoroczne
Click to listen highlighted text!