Click to listen highlighted text!

 Dnia 31 grudnia zakończył się pierwszy etap realizacji programu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” pn. ”Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.”

Uczestnicy programu w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2015r., wyremontowali 5 lokali socjalnych na terenie Bytomia, podnosząc swoje umiejętności zawodowe, brali również udział  w szkoleniach zawodowych oraz zajęciach z reintegracji społecznej i zawodowej, prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego.

Po zakończeniu pierwszego etapu realizacji projektu dwóch uczestników zostało skierowanych do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, pięciu kontynuuje natomiast realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, odbywając staż zawodowy w firmie SPONSOR PLUS Sp. z o.o. Jeden z uczestników projektu powrócił na otwarty rynek pracy w trakcie realizacji programu.

Click to listen highlighted text!