Click to listen highlighted text!

 

Trwa rekrutacja uczestników do projektu w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu!!!

Zachęcamy do udziału w nowym projekcie pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej!

Rekrutacja na wolne miejsca dla osób chcących realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego skierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób biernych zawodowo, nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP.

Wsparcie oferowane w projekcie to między innymi: praktyczna nauka zawodu w pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, badania lekarskie (medycyny pracy) i szkolenie BHP, warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne, warsztaty rozwojowe, warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, konsultacje indywidualne z psychologiem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym, kursy i szkolenia zawodowe. Ponadto dla uczestników projektu przewidziano cykliczne warsztaty edukacyjno-artystyczne, spotkania aktywizujące służące integracji uczestników projektu, a także wycieczki integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Osobom realizującym w projekcie Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego przysługuje ponadto comiesięczne świadczenie integracyjne, a także ciepły posiłek.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.cisbytom.pl (zakładka projekty), a także w Biurze Projektu, tel. (32) 283 15 48 wew. 11 zlokalizowanym przy ul. Karola Miarki 10 (parter) w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, a we wtorki i piątki od 7:30 do 18:00. Informacje o projekcie dostępne są również u pracowników socjalnych CIS w Bytomiu pod numerem telefonu (32) 283 15 48 wew. 36. Zapraszamy do udziału w projekcie!

Click to listen highlighted text!