Click to listen highlighted text!

W dniu 20 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli jednostek i podmiotów działających w sferze usług społecznych na terenie miasta Bytomia dedykowane zagadnieniom budowy lokalnych programów deinstytucjonalizacji.

Organizatorem spotkania był Wydział Polityki Społecznej UM Bytom, a słowo wstępne wygłosili Zastępca Prezydenta Pan Adam Fras oraz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pan Jarosław Więcław. Problematykę deinstytucjonalizacji usług społecznych, a także założenia budowy lokalnych programów deinstytucjonalizacji przedstawili zaproszeni eksperci Pan Grzegorz Baranowski i Pani Joanna Jeleniewska.

Click to listen highlighted text!