Click to listen highlighted text!

W dniu 22 marca 2023 r. w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, w którym udział wzięli Dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Pan Jarosław Wesołowski i Zastępca Prezydenta Bytomia Pan Adam Fras.

W spotkaniu informacyjnym, zainicjowanym przez Wydział Polityki Społecznej, uczestniczyli specjaliści z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, a także dyrektorzy i pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy i aktywnej integracji na terenie miasta Bytom. W ramach prelekcji, przedstawiciele Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego omówili główne założenia dotyczące wydatkowania środków na włączenie społeczne w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 dla Śląskiego, między innymi:

– działania dedykowane włączeniu społecznemu i rozwojowi usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, wsparciu rodziny i grup najbardziej potrzebujących,

– działania w obszarze włączenia społecznego służące wzmocnieniu procesu sprawiedliwej transformacji,

– najważniejsze zmiany w porównaniu do minionego okresu programowania, – wysokość alokacji finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na działania dotyczące włączenia społecznego,

– planowane terminy naborów wniosków w poszczególnych działaniach.

Drugą część spotkania przeprowadzono w formule dyskusji i pracy w podgrupach,podczas której eksperci Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego odpowiadali na pytania szczegółowe dotyczące planowanych projektów i możliwości pozyskania środków finansowych w obszarze włączenia społecznego.

 

Prelekcja Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego
Spotkanie informacyjne
dot. funduszy unijnych 2021-2023
Informacje Departamentu EFS
dot. aktywnej integracji i włączenia społecznego
Uczestnicy spotkania podczas
prezentacji Departamentu EFS
Uczestnicy spotkania informacyjnego
dot. funduszy unijnych 2021-2023
Click to listen highlighted text!