Click to listen highlighted text!

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
ogłasza przetarg nieograniczony

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obiektu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na cele aktywnej integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Bytomia zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym”.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA
17 października 2016 r. o godzinie 10:00

 

http://cisbytom.pl/images/ogloszenie_dokumentacja_projektowa.pdf

http://cisbytom.pl/images/opis_przedmiotu_zamowienia_dokumentacja_projektowa.pdf

http://cisbytom.pl/images/siwz_dokumentacja_projektowa.pdf

http://cisbytom.pl/images/zalaczniki_do_siwz_dokumentacja_projektowa.doc

http://cisbytom.pl/images/zalacznik_nr_4_do_siwz_dokumentacja_projektowa.doc

http://cisbytom.pl/images/postanowienia_umowne_dokumentacja_projektowa.pdf

Click to listen highlighted text!