Click to listen highlighted text!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę żywności dla uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu  w ramach zadania publicznego pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

http://cisbytom.pl/images/zawiadomienie.pdf

Click to listen highlighted text!