Click to listen highlighted text!
Tytuł projektu: S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI

Nazwa Beneficjenta: Bytom – miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Cel projektu:
Cel projektu to przywrócenie umiejętności pełnienia ról społecznych, pełnego funkcjonowania w społeczeństwie i zdolności do świadczenia pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem i wykluczonych (w tym wielokrotnie) oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia, niejednokrotnie będących w zbieżnej sytuacji życiowej. Celem projektu jest również rozwój potencjału Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, tj. stworzenie nowych miejsc reintegracji, dzięki utworzeniu nowych grup w pracowni zawodowej pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych działającej głównie na terenie Bobrka i w obszarze rewitalizacji miasta Bytom.

Opis projektu:
Projekt jest adresowany do mieszkańców i osób związanych z obszarem rewitalizacji Bytomia, zwłaszcza wiązki 2 (Bobrek), wykluczonych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W projekcie weźmie udział 56 osób, z czego ok. 40 osób realizować będzie Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, pozostałe miejsca zarezerwowano dla osób z ich najbliższego otoczenia (głównie członków rodzin).
Zadania projektowe ukierunkowane są na reintegrację społeczną i zawodową. W ramach reintegracji zawodowej w pracowni pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych uczestniczki i uczestnicy objęci zostaną m.in. wsparciem doradczym, wezmą udział w warsztatach rozwijających kompetencje prozatrudnieniowe oraz w praktykach zawodowych. W ramach reintegracji społecznej dla osób Realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia, przewidziano m.in. blok cyklicznych warsztatów motywacyjnych i rozwijających umiejętności społeczne, cykl warsztatów rozwojowych (np. uzupełnianie deficytów edukacyjnych, kultury osobistej, itp.), cykliczne warsztaty edukacyjno-artystyczne, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne, cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji, wypracowaniu odpowiednich form spędzania czasu wolnego oraz rozwojowi własnych zainteresowań.

Okres realizacji: Projekt realizowany od 01.01.2021 do 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 854 329,75 zł.

Źródła dofinansowania:
Środki UE: 726 180,28 zł.
Budżet Państwa: 85 432,98 zł.
Kwota wkładu własnego: 42 716,49 zł.

Założony poziom realizacji wskaźników w projekcie:
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 56 osób,
liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem – 4 osoby,
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje – 18 osób,
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 14 osób,
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 10 osób.

16.12.2022

Warsztaty artystyczno-edukacyjne

W klimacie zbliżających się Świat Bożego Narodzenia i niedługo po święcie Mikołajkowym w dniu 16 grudnia 2022 r. dla uczestników projektu pn. „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” zorganizowano warsztaty artystyczno-edukacyjne oraz wspólne wyjście do kina w ramach cyklu spotkań służących integracji. Uczestnicy wspólnie z instruktorem przygotowywali ozdoby i drobne upominki świąteczne…

Uczestnik w trakcie
prac warsztatowych
Ozdoby świąteczne wykonane
przez uczestników
Uczestnicy podczas
prac warsztatowych
Krasnale świąteczne
wykonane przez uczestników

23.11.2022

Wyjście na paintball laserowy

W ramach kolejnego z cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestników realizujących IPZS z rodzinami i osobami z bezpośredniego otoczeniem w ramach projektu „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” zorganizowano wyjście na paintball laserowy. Ta nietypowa forma paintballa bardzo zaskoczyła uczestników projektu…

Uczestnicy odbierający sprzęt
na recepcji
Grupa przed
wejściem do sal
Uczestnicy podczas gry
na sali paintballa laserowego
Widok na salę
do gry w paintballa laserowego

17.11.10.2022

Wizyta w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

Kolejne z wyjść służących integracji uczestników projektu realizujących IPZS oraz członków ich rodzin oraz osób z bezpośredniego otoczenia zaplanowano do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. To kolejny ciekawy obiekt na Szlaku Zabytków Techniki w aglomeracji. Zwiedzanie podziemnych ekspozycji stanowi dużą atrakcję związaną bezpośrednio z historią przemysłową Śląska…

Grupa przed wejściem
do Sztolni Królowa Luiza
Grupa rozpoczynająca
zwiedzanie sztolni z przewodnikiem
Uczestnicy w
podziemnym korytarzu
Uczestnicy oglądający multimedialne
elementy podziemnej ekspozycji
Grupa w podziemnym,
podświetlonym korytarzu

4 i 30.11.10.2022

Warsztaty z doradcą zawodowym w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Działania służące włączeniu społeczno-zawodowemu uczestników projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” to systematyczna praca z doradcą zawodowym. Zajęcia warsztatowe poświęcone są między innymi opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych z pracodawcami, a także poszukiwaniu ofert pracy. Poniżej zdjęcia z przebiegu zajęć w budynku CIS przy ul. Karola Miarki 10.

Uczestnicy podczas prelekcji
prowadzącego warsztaty
Grupa na
sali wielofunkcyjnej
Uczestnicy na warsztatach
z doradcą zawodowym

21.10.2022

Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Działania służące włączeniu społecznemu uczestników projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” to także systematycznie prowadzone w projekcie warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne, których tematyka dotyka nie tylko kwestii uzależnień, ale również przemocy w rodzinie, agresji, itp.
Poniżej zdjęcia z przebiegu zajęć w budynku CIS przy ul. Karola Miarki 10.

Uczestnicy podczas prelekcji prowadzącego warsztaty
Grupa na sali wielofunkcyjnej
Uczestnicy na warsztatach
Oglądanie materiału filmowego

19.10.2022

Wyjście uczestników projektu na kręgielnie

W drugiej połowie października br., uczestnicy projektu pn. „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących mieli wyjście do kręgielni w bytomskiej Agorze, gdzie miło spędzili czas podczas zdrowej rywalizacji utworzonych drużyn.

Uczestnicy w trakcie
rozgrywki gry w kręgle
Rzut uczestnika podczas
rozgrywek w kręgielni
Grupa w trakcie rozgrywek
gry w kręgle
Uczestnicy śledzący przebieg
rozgrywki na torze
Uczestniczka wybierająca
kulę na torze

14.10.2022

Wyjście do Funzeum w Gliwicach

W ramach kolejnego z cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestników realizujących IPZS z rodzinami i osobami z bezpośredniego otoczeniem w ramach projektu „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” udano się do Funzeum w Gliwicach. To nietypowe „muzeum” bardzo zaskoczyło uczestników projektu swoimi atrakcjami…

Zwiedzanie Funzeum
Uczestnicy podczas zwiedzania
Grupa na jednej z atrakcji
Uczestnicy oglądający eksponaty
Zwiedzanie sali z przewodnikiem

12.10.2022

Wizyta w Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach

Kolejne z wyjść służących integracji uczestników projektu realizujących IPZS oraz członków ich rodzin oraz osób z bezpośredniego otoczenia zaplanowano do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach w 2017 roku zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ich zwiedzanie stanowi dużą atrakcję związaną bezpośrednio z historią Śląska…

Grupa podczas zwiedzania
podziemnej trasy z przewodnikiem
Grupa w sali multimedialnej
kopalni zabytkowej
Grupa w kaskach ochronnych
podczas zwiedzania
Uczestnicy w podziemnym
korytarzu kopalni
Grupa w sali multimedialnej
kopalni zabytkowej

07.10.2022

Rywalizacja na torze gokartowym…

Kolejne z cyklicznych spotkań aktywizujących dla uczestników projektu zorganizowano na torze
gokartowym, gdzie starsi i młodsi w miłej atmosferze rywalizowali w kolejnych wyścigach..

Grupa na torze gokartowym
Uczestnik w trakcie jazdy na torze gokartowym
Uczestnicy kibicujący w trakcie wyścigu

05.10.2022

Wizyta w Muzeum Chleba w Radzionkowie

W październiku, pierwsze z cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestników realizujących IPZS z rodzinami i osobami z bezpośredniego otoczeniem w ramach projektu „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” zaplanowano w Muzeum Chleba w Radzionkowie.
Uczestnicy projektu zapoznali się z ciekawą ekspozycją narzędzi, maszyn, przedmiotów codziennego użytku, książek, dokumentów i pocztówek. Duże walory edukacyjne oprócz prezentacji zbiorów miał pokaz filmu „Chleb”, a wielką atrakcją była możliwość upieczenia własnego pieczywa.

Zwiedzanie eksponatów
w Muzeum Chleba
Prelekcja przewodnika
w muzeum
Uczestnicy zwiedzający salę
z eksponatami
Prelekcja przewodnika
w sali szkolnej w muzeum
Grupa na projekcji filmu
w muzeum
Uczestnicy oglądający gabloty
z eksponatami
Uczestnicy zwiedzają salę
z przewodnikiem

29.09.2022

Planetarium Śląskie

Kolejne wyjście w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestników projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” zorganizowano w dniu 29 września 2022 r. do nowo otwartego Planetarium Śląskiego. W miłej atmosferze uczestnicy projektu zapoznali się ze stałymi ekspozycjami planetarium, korzystali z symulatorów, a także podziwiali krajobraz i panoramę miasta z wieży widokowej. Zwieńczeniem wizyty w Parku Śląskim był przejazd popularną „Elką”…

Grupa przed wejściem do Planetarium Śląskiego
Grupa podczas zwiedzania
ekspozycji w planetarium
Uczestnicy z przewodnikiem
zwiedzający wystawę
Uczestnicy z przewodnikiem
przy ekspozycji
Widok z trasy przejazdu
popularnej „Elki

07.09.2022

Zajęcia z ekspertami zewnętrznymi w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

Problemy z uzależnieniem od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, przemoc fizyczna, czy też psychiczna, konsekwencje uzależnień dla najbliższego otoczenia, w tym zwłaszcza rodzin to istotne zagadnienia poruszane w ramach zajęć reintegracji społecznej. W dniu 7 września 2022 r. zorganizowano dla uczestników projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” spotkanie z ekspertami zewnętrznymi w siedzibie Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.

Uczestnicy na sali zajęć
terapii grupowej
Grupa podczas wykładu
eksperta zewnętrznego

24 i 26.08.2022

Zajęcia reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Podobnie jak w pierwszym roku realizacji projektu, także obecnie uczestnicy wdrażający założenia IPZS mogą skorzystać z szerokiego spektrum wsparcia. W ramach projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” do uczestników skierowany jest cały szereg działań podejmowanych w ramach reintegracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Włączenie społeczne, to zmiana postrzegania siebie i swojego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności lokalnej. To umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego. To właśnie tym aspektom poświęcone są warsztaty rozwojowe i warsztaty motywacyjne oraz rozwijające umiejętności społeczne, czy też indywidualne konsultacje z pracownikami socjalnymi i psychologami.
Poniżej zdjęcia z przebiegu zajęć w budynku CIS przy ul. Karola Miarki 10

Uczestnicy na laptopach w trakcie zajęć
z pracownikiem socjalnym
Grupa na sali
wielofunkcyjnej
Uczestnicy oglądający prezentację na
warsztatach rozwojowych
Uczestnik rozwiązujący
testy psychologiczne

16-18.08.2022

Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu

W dniach 16 – 18 sierpnia bieżącego roku odbyło się szkolenie z zakresu obsługi maszyn i urządzeń do całorocznej pielęgnacji terenów zielonych. Uczestnicy projektu pn.: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” realizujący IPZS w pracowni pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych nie tylko zdobyli wiedzę na temat prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, ale przede wszystkim nabyli umiejętności oraz uprawnienia do obsługi kos spalinowych, pił łańcuchowych, pilarek mechanicznych, kosiarek, itp.

Grupa podczas zajęć teoretycznych
z obsługi sprzętu i narzędzi
Uczestnicy zapoznawani przez wykładowcę
z różnymi rodzajami pił spalinowych
Uczestnik obsługujący piłę spalinową
pod nadzorem wykładowcy
Uczestnik przygotowujący się do obsługi
piły spalinowej w terenie

4-5.08.2022

Zagospodarowanie i prace pielęgnacyjne wokół budynku CIS

Teren wokół budynku Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu jest jednym z punktów obszaru rewitalizacji „oddanych” w kuratelę uczestnikom projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” realizującym IPZS w pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych. Dzięki temu rozwiązaniu uczestnicy projektu mają okazję nie tylko szkolić swoje umiejętności praktyczne związane z pielęgnacją terenów zielonych w ramach zajęć z instruktorem reintegracji zawodowej, ale także brać udział w projektowaniu zagospodarowania terenu wokół obiektów użytkowych oraz budować poczucie dbania o przestrzeń wspólną miasta i społeczności lokalnej. W ramach budżetu projektu zakupiono rośliny i inne materiały, które zostały wykorzystane przez uczestników do zagospodarowania i odnowienia skarp i klombów wokół budynku…

Uczestnicy podczas sadzenia roślin na skarpie
Uczestnik sadzący
rośliny
Uczestnik pielęgnujący
rośliny wokół obiektu
Uczestnik pielęgnujący
rośliny na skarpie

15.07.2022

Śląskie Wesołe Miasteczko Legendia

W słonecznej lipcowej aurze zorganizowano kolejny wyjazd w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących uczestników projektu pn „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”. Korzystając z okresu wakacyjnego i przerwy w zajęciach szkolnych zorganizowano wyjazd do Śląskiego Wesołego Miasteczka Legendia. W miłej atmosferze uczestnicy projektu korzystali z atrakcji i karuzel…

Grupa na terenie
Śląskiego
Wesołego Miasteczka
Uczestnicy na
legendarnej karuzeli
Samoloty Duże
Grupa na trasie w
Śląskim
Wesołym Miasteczku
Uczestnicy
na
karuzeli

24.06.2022

Na Szlaku Orlich Gniazd

Rozpoczęcie pełnego sezonu wakacyjnego podkreśliło zorganizowanie w dniu 24 czerwca 2022 r. wycieczki o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla uczestników projektu pn.: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”. Uczestnicy zwiedzali piękne tereny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, a trasa wyjazdu obejmowała między innymi Maczugę Herkulesa i Zamek Pieskowa Skała…

Uczestnicy na tle
Maczugi Herkulesa
Grupa zmierzająca do Zamku
Pieskowa Skała
Uczestnicy na terenie Zamku
Pieskowa Skała
Grupa podczas zwiedzania wnętrz
Zamku Pieskowa Skała
Grupa na trasie
parku krajobrazowego
Uczestnicy na tle
Maczugi Herkulesa

08.06.2022

Stadion Śląski w Chorzowie

W letniej aurze zorganizowano kolejne spotkanie aktywizujące w ramach projektu pn.: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”. W czerwcu uczestnicy projektu wraz z najbliższymi spędzili dzień zwiedzając obiekty Stadionu Śląskiego w Chorzowie…

Grupa podczas zwiedzania
obiektów Stadionu
Uczestnicy oglądający
ekspozycję
Grupa podczas zwiedzania
Stadionu Śląskiego
Uczestnicy wykonujący zdjęcia
pamiątkowych koszulek piłkarskich
Grupa na płycie
Stadionu Śląskiego

27.05.2022

Zwiedzanie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

W miesiącu maju, po raz pierwszy w ramach projektu „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” zorganizowano dla uczestników wyjście do nowo otwartego Muzeum Hutnictwa w Chorzowie…

Grupa z przewodnikiem
przed budynkiem muzeum
Uczestnicy na trasie zwiedzania
Muzeum Hutnictwa
Grupa oglądająca ekspozycję
w muzeum
Eksponaty
w Muzeum Hutnictwa

maj 2022

Wiosenno-letnie prace pielęgnacyjne na terenie Parku Konopnickiej

Obszar Parku Konopnickiej w Bytomiu jest jednym z terenów „oddanych” w kuratelę uczestnikom projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” realizującym IPZS w pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych. Dzięki temu rozwiązaniu uczestnicy projektu mają okazję nie tylko szkolić swoje umiejętności praktyczne związane z pielęgnacją terenów zielonych w ramach zajęć z instruktorem reintegracji zawodowej, ale także budują poczucie dbania o przestrzeń wspólną miasta i społeczności lokalnej. W ramach budżetu projektu zakupiono rośliny, ziemię, korę i inne materiały, które zostały wykorzystane przez uczestników do odnowienia skarp i klombów w Parku Konopnickiej…

Formowanie obrzeży na skarpie
Uczestnicy podczas sadzenia roslin na skarpie
Rozkładanie i montaż
agrowłókniny
Uczestniczki w trakcie rozkładania
kory na klombie
Widok na klomb
po pracach pielęgnacyjnych

13.05.2022

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie

Wsparcie kierowane do uczestników projektu „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” w ramach reintegracji społecznej to również zajęcia służące wspólnej aktywizacji i integracji z bezpośrednim otoczeniem oraz rodzinami. Wiosenna aura sprzyjała zorganizowaniu wyjazdu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Grupa przed wejściem na teren
ogrodu zoologicznego
Uczestnicy na trasie zwiedzania
ogrodu zoologicznego
Grupa przy basenie
dla pingwinów

13 i 15.04.2022

Cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych

Działania kierowane do uczestników projektu „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” w ramach reintegracji społeczno-zawodowej to także zajęcia służące wspólnej aktywizacji i rozwijaniu nowych umiejętności. Tym celom służy między innymi cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych. Zajęcia dedykowane nowo utworzonym grupom uczestników projektu w 2022 r. poświęcone zostały tematyce zbliżających się Świąt Wielkanocnych!!!

Uczestnik podczas wykonywania
ozdób świątecznych
Ozdoba świąteczna
wykonana na warsztatach
Wykonane na warsztatach
kartki świąteczne

08.04.2022

Wyjście do kina!!!

W dniu 8 kwietnia 2022 r. zorganizowano kolejne z cyklicznych spotkań aktywizujących w ramach projektu „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”. Uczestnicy realizujący IPZS oraz osoby z ich bezpośredniego otoczenia uczestniczyli w zajęciach z psychologiem i pracownikiem socjalnym, a następnie udali się do kina…

Uczestnicy w trakcie odbioru biletów
na seans filmowy
Grupa przed wejściem
na salę kinową
Uczestnicy zajmujący miejsca
na sali kinowej
Grupa na sali kinowej w oczekiwaniu na seans filmowy

18.03.2022

Kopalnia Guido w Zabrzu

Kolejne, cykliczne spotkanie aktywizujące służące integracji uczestników projektu pn.: „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”, odbyło się na terenie Kopalni Guido w Zabrzu w dniu 18 marca 2022 r.

Uczestnicy na trasie podziemnej
Widok na pokład wydobywczy
Wejście do podziemnego korytarza
Uczestnicy podczas prelekcji
Uczestnicy oglądający eksponaty
Grupa w kaskach przed trasą zwiedzania

04.03.2022

Palmiarnia Miejska w Gliwicach

Z początkiem marca, zorganizowano zajęcia w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestników projektu „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”, które odbyły się w pięknej przestrzeni Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Przed zwiedzaniem palmiarni, uczestnicy projektu brali udział w warsztatach rozwojowych (grupach edukacyjnych) oraz warsztatach motywacyjnych i rozwijających umiejętności społeczne.

Uczestnicy przed wejściem do pawilonu
Uczestnicy podczas zwiedzania Palmiarni
Uczestnik na trasie zwiedzania
Grupa w pawilonie akwarystycznym

23.02.2022

Wyjście integracyjne do Papugarni w Katowicach

Dla nowo tworzonych grup uczestników, w drugim roku realizacji projektu pn.: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” ponownie zorganizowano wyjście integracyjne do Papugarni w Katowicach. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest nie tylko możliwość zobaczenia ciekawych okazów papug, ale także bezpośredni kontakt i możliwość karmienia ptaków specjalnie udostępnianą karmą…

Okazy ptaków egzotycznych
znajdujące się w Papugarni
Uczestnicy w
towarzystwie papug
Uczestnicy projektu
podczas karmienia papug

02.02.2022

Zwiedzanie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR

W ramach kolejnego z cyklicznych spotkań aktywizujących w projekcie uczestnicy z nowo utworzonych na początku 2022 roku grup mieli szansę zwiedzić Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku znajdujące się w Radzionkowie. Bogata ekspozycja dokumentuje jeden z trudniejszych okresów w historii dziejów Górnego Śląska…

Uczestnicy przed wejściem
do Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
Grupa w trakcie zwiedzania
ekspozycji w Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
Uczestnicy przed
wejściem do Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków

28.01.2022

Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej oraz praktyki zawodowe

W styczniu, nowo tworzone w drugim roku realizacji projektu pn.: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” grupy uczestników rozpoczęły zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej oraz praktyki zawodowe.
W dniu 28 stycznia odbyło się pierwsze z zaplanowanych w 2022 r. cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestników połączone z wyjściem do kina.

Uczestnicy przed wejściem do sali kinowej
Grupa na sali kinowej

03.01.2022

UWAGA!!! Trwa rekrutacja uczestników do projektu w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu!!!,

Zachęcamy do udziału w projekcie pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej!
Rekrutacja na wolne miejsca dla osób chcących realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w 2022 roku skierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób biernych zawodowo, nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP.

Wsparcie oferowane w projekcie to między innymi: praktyczna nauka zawodu w pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, badania lekarskie (medycyny pracy) i szkolenie BHP, warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne, warsztaty rozwojowe, warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, konsultacje indywidualne z psychologiem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym, kursy i szkolenia zawodowe. Ponadto dla uczestników projektu przewidziano cykliczne warsztaty edukacyjno-artystyczne, spotkania aktywizujące służące integracji uczestników projektu, a także wycieczki integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Osobom realizującym w projekcie Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego przysługuje ponadto comiesięczne świadczenie integracyjne, a także ciepły posiłek.
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.cisbytom.pl (zakładka projekty), a także w Biurze Projektu, tel. (32) 283 15 48 wew. 11 zlokalizowanym przy ul. Karola Miarki 10 (parter) w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, a we wtorki i piątki od 7:30 do 18:00.
Informacje o projekcie dostępne są również u pracowników socjalnych CIS w Bytomiu pod numerem telefonu (32) 283 15 48 wew. 36. Zapraszamy do udziału w projekcie!


23.12.2021

Zorganizowano spotkanie Wigilijne dla uczestników projektu

W dniach przedświątecznych, zorganizowano spotkanie Wigilijne dla uczestników projektu pn. „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”, a także osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu. Nie zabrakło wspólnego posiłku wigilijnego oraz słuchania tradycyjnych kolęd…

Życzenia świąteczne składane przez
Wiceprezydenta Miasta Bytom
Uczestnicy i pracownicy
na spotkaniu wigilijnym
Wspólny poczęstunek
wigilijny
Spotkanie wigilijne
uczestników i pracowników

13.12.2021

UWAGA!!!

W związku z przypadającymi w piątek w dniu 24 grudnia Wigilią Świąt Bożego Narodzenia i w dniu 31 grudnia Sylwestrem,
skróceniu ulega czas otwarcia Biura Projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” do godziny 15:30.
Równocześnie Biuro Projektu będzie otwarte dłużej, do godziny 18:00 we środy 22 i 29 grudnia 2021 r.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu!!!


10.12.2021

Warsztaty Artystyczno-Edukacyjne oraz wspólne wyjście do kina

W klimacie zbliżających się Świat Bożego Narodzenia i tuż po święcie Mikołajkowym w dniu 10 grudnia 2021 r. dla uczestników projektu pn. „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” zorganizowano warsztaty artystyczno-edukacyjne oraz wspólne wyjście do kina w ramach cyklu spotkań służących integracji. Uczestnicy wspólnie z instruktorem przygotowywali ozdoby i drobne upominki świąteczne…

Uczestnik w trakcie prac warsztatowych
Uczestnik w trakcie prac warsztatowych
Uczestnicy na sali kinowej
Grupa przed rozpoczęciem seansu
Stroik świąteczny wykonany przez uczestnika

19.11.2021

Wyjście do kina

W ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestnicy i osoby z otoczenia udały się 19 listopada 2021 r. na seans filmowy.

grupa uczestników projektu przed
wejściem na seans filmowy
Uczestnicy na
sali kinowej

10.11.2021

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie

W ramach kolejnego z cyklicznych spotkań aktywizujących w projekcie pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” uczestnicy mieli szansę zwiedzić Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku znajdujące się w Radzionkowie. Bogata ekspozycja dokumentuje jeden z trudniejszych okresów w historii dziejów Górnego Śląska…

Uczestnicy oglądający
ekspozycję w Centrum
Zdjęcia z ekspozycji
w Centrum
Uczestnicy na trasie
zwiedzania ekspozycji

22.10.2021

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

Kolejne, cykliczne spotkanie aktywizujące służące integracji uczestników projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” odbyło się na terenie kompleksu Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, a dokładnie w Sztolni Czarnego Pstrąga…

Grupa przed wejściem na
teren Sztolni Czarnego Pstrąga
Uczestnicy projektu przed
trasą zwiedzania
Uczestnicy wchodzący na trasę
zwiedzania Sztolni Czarnego Pstrąga

08.10.2021

Projekt: Papugarnia w Katowicach

W październiku, dla uczestników projektu pn „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” zorganizowano wyjście integracyjne do Papugarni w Katowicach. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest nie tylko możliwość zobaczenia ciekawych okazów papug, ale także bezpośredni kontakt i możliwość karmienia ptaków specjalnie udostępnianą karmą…

Uczestnicy projektu podczas karmienia papug
Uczestnicy w towarzystwie papug
Okazy ptaków egzotycznych znajdujące się w Papugarni

24 i 29.09.2021

Kino!!!

W ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestnicy i osoby z otoczenia udały się 24 i 29 września 2021 r. na seans filmowy.

Grupa przed wejściem do sali kinowej
Uczestnicy na sali kinowej

10.09.2021

Legendia

Kolejne wyjście w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestników projektu pn „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”. zorganizowano w dniu 10 września 2021 r. do Śląskiego Wesołego Miasteczka Legendia. W miłej atmosferze uczestnicy projektu korzystali z atrakcji i karuzel…

Wejście grupy na teren
Śląskiego Wesołego Miasteczka
Uczestnicy na legendarnej
karuzeli „Samoloty Duże”
Grupa na trasie w
Śląskim Wesołym Miasteczku
Uczestnicy na karuzeli

27.08.2021

Szlakiem Orlich Gniazd

Zbliżające się zakończenie sezonu wakacyjnego zwieńczyła zorganizowana w dniu 27 sierpnia 2021 r. wycieczka o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla uczestników projektu pn.: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”. Uczestnicy zwiedzali piękne tereny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, a trasa wyjazdu obejmowała między innymi Maczugę Herkulesa, Pieskową Skałę, czy też Jaskinię Łokietka…

Uczestnicy podczas zwiedzania
zamku Pieskowa Skała
Uczestnicy na dziedzińcu
zamku Pieskowa Skała
Uczestnicy na tle
Maczugi Herkulesa
Grupa w Jaskini Łokietka
Grupa na trasie parku krajobrazowego

03-05.08.2021

Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu

Wsparcie w ramach projektu pn.: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” to nie tylko zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej, czy też wspólne spędzanie czasu w ramach zajęć integracyjnych, ale także możliwość zdobycia konkretnych kwalifikacji i uprawnień. W dniach 5 – 8 sierpnia bieżącego roku odbyło się szkolenie z zakresu obsługi maszyn i urządzeń do całorocznej pielęgnacji terenów zielonych. Uczestnicy projektu realizujący IPZS w pracowni pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych nie tylko zdobyli wiedzę na temat prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, ale przede wszystkim nabyli umiejętności i uprawnienia do obsługi kos spalinowych, pił łańcuchowych, pilarek mechanicznych, kosiarek, itp.

Uczestnik obsługujący piłę spalinową
pod nadzorem wykładowcy
Uczestnik obsługujący
kosiarkę samojezdną
Uczestnik podczas nauki
obsługi kosy spalinowej
Grupa podczas instruktarzu obsługi pilarek
Uczestnik zapoznający się z obsługą dmuchawy

21 i 23.07.2021

Wyjście na kręgielnie!!!

Korzystając z dobrej sytuacji epidemiologicznej w kraju, zorganizowano kolejne z cyklicznych spotkań aktywizujących w ramach projektu „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”. Uczestnicy realizujący IPZS oraz osoby z ich bezpośredniego otoczenia uczestniczyli w zajęciach z terapeutą, psychologiem i pracownikiem socjalnym, a następnie udali się do kręgielni. Rywalizacja sportowa

Uczestnicy przy torze w kręgielni
Grupa podczas rywalizacji na torze

16.07.2021

Park Śląski w Chorzowie

Letnia aura sprzyjała kolejnemu spotkaniu aktywizującemu, organizowanemu w ramach projektu pn.: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”. Uczestnicy projektu spędzili dzień w Parku Śląskim w Chorzowie, zwiedzali obiekty skansenu i Stadionu Śląskiego…

Grupa podczas zwiedzania
obiektów w Skansenie
Uczestnicy z przewodniczką przed wejściem
do chaty w Skansenie
Uczestniczka oglądająca ekspozycję
w Skansenie
Grupa podczas zwiedzania
płyty Stadionu Śląskiego
Uczestnicy wykonujący zdjęcia
pamiątkowe koszulek piłkarskich
Grupa podczas zwiedzania ekspozycji
na Stadionie Śląskim

23 i 25.06.2021

Wyjście do kina!!!

W letniej atmosferze w dniach 23 i 25 czerwca 2021 r. zorganizowano kolejne z cyklicznych spotkań aktywizujących w ramach projektu „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”. Uczestnicy realizujący IPZS oraz osoby z ich bezpośredniego otoczenia uczestniczyli w zajęciach z terapeutą, psychologiem i pracownikiem socjalnym, a następnie udali się do kina. Seans filmowy po przerwie w działalności kin wynikającej z ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19 stanowił sporą atrakcję…

Uczestnicy w trakcie odbioru biletów
na seans filmowy
Grupa przed wejściem
na salę kinową

17 i 18.06.2021

Kopalnia Guido w Zabrzu

W drugiej połowie czerwca bieżącego roku uczestnicy projektu pn.: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” brali udział w wyjściu aktywizującym do kopalni Guido w Zabrzu. Mieli szansę poznać jedną z najgłębiej położonych tras turystycznych w górnictwie węglowym w Polsce…

Grupa opuszczająca „szolę” po zjeździe
na podziemną trasę zwiedzania
Uczestnicy oglądający
maszyny górnicze
Uczestnicy podczas przejażdżki
elektryczną kolejką podwieszaną
Grupa na podziemnej trasie zwiedzania
z przewodnikiem

19 i 26.05.2021

Palmiarnia Miejska w Gliwicach

Kolejne z zajęć prowadzonych w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestników projektu „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” odbyły się w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Przed zwiedzaniem palmiarni, uczestnicy projektu brali udział w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych.

Uczestnicy na wejściu do pawilonu
Uczestnicy podczas zwiedzania Palmiarni
Uczestnik na trasie zwiedzania
Uczestniczka w Palmiarni
Grupa w pawilonie akwarystycznym

20.05.2021

Uczestnicy projektu w Parku Fazaniec

Wyjątkowo śnieżna zima i długo utrzymujące się niskie temperatury wiosną tego roku wydłużyły czas spoczynku zimowego roślin. Wraz z pierwszymi, wyższymi temperaturami przyśpieszyły prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie Parku Fazaniec. Uczestnicy projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” w ramach pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych CIS wykonują szereg prac porządkowych i pielęgnacyjnych w parku, by w pełni wydobyć niepowtarzalny urok tego miejsca.

Ładowanie gałęzi i odpadów do wywozu
Grupa oczyszczająca teren pod skarpą
Uczestnicy oczyszczający teren parku
Widok na park
Oczyszczone alejki spacerowe
Widok na oczyszczoną aleję parkową
Widok oczyszczonego wejścia do parku

05.05.2021

Rozwijanie umiejętności społecznych uczestników projektu

Reintegracja społeczna uczestników projektu „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” to między innymi zajęcia grupowe z psychologiem poświęcone wzmacnianiu motywacji i rozwijaniu umiejętności społecznych. Zajęcia dedykowane są między innymi zagadnieniom komunikacji interpersonalnej, diagnozie własnego potencjału, emocjom, itp. Na zdjęciach poniżej grupa uczestników na zajęciach z psychologiem.

Grupa rozwiązująca testy psychologiczne
Uczestnicy podczas zajęć z psychologiem
Uczestnicy w trakcie gry w Emocje

28 i 30.04.2021

Wizyta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie

Wsparcie kierowane do uczestników projektu „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” w ramach reintegracji społecznej to również zajęcia służące wspólnej aktywizacji i integracji z bezpośrednim otoczeniem oraz rodzinami. W ramach pierwszego z cyklicznych spotkań aktywizujących uczestnicy projektu udali się do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Grupa przy wybiegu antylop
Uczestnicy przy wybiegu słoni
Grupa na tle kamiennych figur dinozaurów
Uczestnicy przy pawilonie z małpami
Grupa przy pawilonie z tygrysami
Uczestnicy przy wybiegu żyraf
Uczestnicy obserwujący niedźwiedzie
Grupa przy wybiegu nosorożców

23.04.2021

Pielęgnacja krzewów i roślin

Reintegracja zawodowa w ramach pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych to nie tylko możliwość nabycia konkretnych umiejętności i zajęcia praktyczne w terenie, ale także możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy o gatunkach roślin i zasadach ich pielęgnacji. Na zdjęciach poniżej uczestnicy projektu w trakcie zajęć teoretycznych z instruktorem reintegracji zawodowej poświęconych zasadom prawidłowej konserwacji i pielęgnacji roślin.

Prezentacja informacji o ph gleby
Uczestnicy na zajęciach poświęconych ph gleby
Uczestnicy z materiałami o rodzajach drzew
Uczestnicy na zajęciach o odmianach drzew

07.04.2021

Zajęcia z pracownikami socjalnymi

W ramach warsztatów rozwojowych – grup edukacyjnych uczestnicy projektu wzmacniają swoje kompetencje społeczne, a także poszerzają wiedzę o szeregu różnorodnych zagadnień dotyczących między innymi załatwiania różnorodnych spraw urzędowych, uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu, itp.

Uczestnicy na zajęciach z pracownikiem socjalnym
Grupa na warsztatach rozwojowych

31.03.2021

Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom !!!

W ramach zajęć reintegracji społecznej w projekcie „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” kontynuowane są zajęcia z terapeutą. Poniżej na zdjęciach uczestnicy projektu w trakcie zajęć dedykowanych między innymi tematyce uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także problematyce współuzależnienia.

Uczestnicy na zajęciach z terapeutą
Praca w podgrupach na zajęciach z terapeutą
Grupa podczas zajęć z terapeutą

17 i 24.03.2021

Pierwsze z cyklu warsztatów edukacyjno-artystycznych za nami!

Działania kierowane do uczestników projektu „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” w ramach reintegracji społeczno-zawodowej to także zajęcia służące wspólnej aktywizacji i rozwijaniu nowych umiejętności. Tym celom służy między innymi cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych. Pierwsze z zajęć poświęcone zostały tematyce zbliżających się Świąt Wielkanocnych!!!

Uczestnik prezentujący kartkę świąteczną
Wykonane na warsztatach kartki świąteczne
Malowanie jaj Wielkanocnych
Jaja Wielkanocne ozdobione na zajęciach

05.03.2021

Powrót na rynek pracy jako cel projektu „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”

Jedną z podstawowych form wsparcia oferowanych uczestnikom projektu jest cykl zajęć grupowych i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Wzmacnianie umiejętności służących samodzielnemu poszukiwaniu pracy i uzyskanie zatrudnienia to podstawowy cel podejmowanych działań projektowych.
Na zdjęciach poniżej uczestnicy w trakcie zajęć z doradcą zawodowym przekazującym informacje o podstawowych zasadach skutecznego poszukiwania pracy.

Grupa podczas wykładu doradcy zawodowego
Uczestnicy na zajęciach z doradcą zawodowym

24.02.2021

Zajęcia reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” to nie tylko praktyczna nauka zawodu w pracowni pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych, czy też pomoc doradcy zawodowego. To także szereg działań podejmowanych w ramach reintegracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Włączenie społeczne, to także zmiana postrzegania siebie i swojego funkcjonowania w grupie, w rodzinie, w społeczności lokalnej. To umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego. To właśnie tym aspektom poświęcone są cykliczne zajęcia w formie warsztatów motywacyjnych i rozwijających umiejętności społeczne oraz warsztatów rozwojowych prowadzone przez psychologów i pracowników socjalnych.

Poniżej zdjęcia z przebiegu zajęć w budynku CIS przy ul. Karola Miarki 10

Tablica z pomocami do zdjęć
Uczestnicy pracujący z prasą
Grupa na sali wielofunkcyjnej
Uczestnicy rąbiący kolaże
Przykłady zadań wykonanych na zajęciach

19.02.2021

Co oznacza konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych – zajęcia teoretyczne z instruktorem reintegracji zawodowej w ramach projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”

Rozpoczęty w styczniu projekt służący reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu ma coraz więcej uczestników!!!

Właściwa troska i dbałość o tereny zielone, to nie tylko szereg umiejętności praktycznych, które nabędą uczestnicy projektu wykonując prace w terenie pod okiem instruktorów reintegracji zawodowej, ale także niezbędna znajomość roślin oraz odpowiednich technik i metod ich pielęgnacji.

Poniżej zdjęcia z zajęć teoretycznych z instruktorem reintegracji zawodowej prowadzone w budynku przy ul. Karola Miarki 10.

Uczestniczka opisująca nazwy roślin
Uczestnik pracujący na szablonach roślin
Grupa podczas zajęć z instruktorem

 

29.01.2021

Warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczestników projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”

Problemy z uzależnieniem od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, przemoc fizyczna, czy też psychiczna, konsekwencje uzależnień dla najbliższego otoczenia, w tym zwłaszcza rodzin, a także profilaktyka zdrowego stylu życia to tylko wybrane tematy i bloki zagadnień poruszanych na warsztatach profilaktyczno-terapeutycznych prowadzonych w ramach projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”. Pierwsze zajęcia z grupami uczestników realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego odbyły się już w miesiącu styczniu br.

Uczestnicy wypisujący opinie na zajęciach
Grupa podczas dyskusji z terapeutą
Uczestnicy w trakcie zajęć

 

27.01.2021r.

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”!!!

Pierwsi uczestnicy projektu rozpoczęli w styczniu br. realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w pracowni pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych. Po pozytywnym przejściu badań lekarskich i szkoleniu BHP uczestniczyli w pierwszych zajęciach praktycznej nauki zawodu, a także zajęciach teoretycznych prowadzonych w ramach reintegracji społecznej.

W salach wielofunkcyjnych w budynku przy ul. Karola Miarki 10, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, uczestnicy projektu brali udział w pierwszych warsztatach motywacyjnych i rozwijających umiejętności społeczne z psychologiem oraz warsztatach z pracownikiem socjalnym. Wprowadzające zajęcia grupowe prowadził również doradca zawodowy, przedstawiając zakres wsparcia, którego mogą oczekiwać uczestnicy projektu w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Poniżej zdjęcia z przebiegu zajęć w salach CIS oraz na terenie Parku „Fazaniec”

Grupa usuwa ułamane fragmenty krzewów
Uczestnicy usuwają gałęzie
Grupa układająca zebrany chrust w parku
Uczestnicy na zajęciach z doradcą zawodowym
Uczestnicy pracujący nad makietami
Opracowana na zajęciach makieta
Grupa podczas prezentacji makiety

 

Grudzień 2020.

Rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna”, w ramach poddziałania 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, mieszkańców Bytomia, osób zamieszkujących i/lub związanych z obszarem rewitalizacji Bytomia (zwł. wiązki 2, Bobrek). Więcej informacji na temat zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz oferowanego wsparcia dostępnych jest w zakładce „Wsparcie w projekcie”. Działania realizowane w projekcie ukierunkowane są na reintegrację społeczną i zawodową uczestników, a w przypadku osób realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego obejmują również praktyczną naukę zawodu w nowoutworzonych grupach w pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych.

Zachęcamy do udziału w projekcie i zapoznania się z „Regulaminem naboru i uczestnictwa (…)” oraz kwestionariuszami rekrutacyjnymi załączonymi poniżej!!!

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

Zał nr 1b_kwest_rekrutacyjny_otoczenie

Zał nr 3a_kwest_rekrutacyjny_IPZS

Widok budynku CIS w Bytomiu

Uczestnik podczas prac rekultywacyjnych
Grupa usuwająca trawę wzdłuż krawędzi chodnika

Harmonogram realizacji projektu – PDF – rozmiar 386 KB
Harmonogram realizacji projektu (wersja cyfrowa) – DOC – rozmiar 45,1KB

 

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom
Telefon: +48 32 283 15 48

Biuro Projektu:
ul. Karola Miarki 10 (parter),
Telefon: (32) 283 15 48 wew. 11
Godziny pracy biura:
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 18:00
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 18:00

Informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa udzielają również pracownicy socjalni, pod numerem telefonu (32) 283 15 48 wew. 36

Zadania w projekcie pn. „S.O.S. dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” ukierunkowane są na reintegrację społeczną i zawodową uczestników – osób realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) i osób z ich bezpośredniego otoczenia.

Działania w ramach reintegracji społecznej i zawodowej skierowane do osób realizujących IPZS w projekcie obejmują m.in.:
• diagnozę potencjału i deficytów uczestników,
• przygotowanie zindywidualizowanych ścieżek reintegracji (Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego),
• badania lekarskie (medycyna pracy), szkolenia BHP,
• warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne,
• warsztaty rozwojowe,
• warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne,
• zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
• konsultacje indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym,
• teoretyczne zajęcia z instruktorem reintegracji zawodowej (przygotowanie do wykonywania zawodu w ramach pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych),
• kursy i szkolenia,
• praktyczną naukę zawodu w ramach pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych.

Wsparcie oferowane w projekcie dla uczestników realizujących IPZS i ich bezpośredniego otoczenia, niejednokrotnie członków rodzin obejmuje:
• warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności (np. umiejętności poznawania siebie, trening asertywności, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie stereotypom płci),
• warsztaty rozwojowe (np. uzupełnianie deficytów edukacyjnych, kultury osobistej, itp.),
• cykliczne warsztaty edukacyjno – artystyczne, skierowane także do dzieci i młodzieży (zajęcia z tradycyjnego rękodzieła, kształtowania zdolności manualnych, kreowania wrażliwości artystycznej oraz szacunku do wartości i tradycji),
• cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji uczestników, wypracowaniu odpowiednich form spędzania czasu wolnego oraz rozwojowi własnych zainteresowań,
• wydarzenia integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym (organizacja wyjazdów/wycieczek dla uczestników).

Inne formy wsparcia dostępne w ramach projektu:
• posiłek dla osób realizujących IPZS,
• materiały na zajęcia,
• odzież i obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej dostępne dla uczestników realizujących IPZS w ramach pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych,
• dostęp do sprzętu i zestawu materiałów do praktycznej nauki zawodu w ramach pracowni,
• comiesięczne świadczenie integracyjne dla osób realizujących IPZS.

Do kogo skierowany jest projekt/kto może uzyskać wsparcie:
Ze wsparcia skorzystać mogą mieszkańcy Bytomia, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym wielokrotnie) oraz osoby z ich bezpośredniego otoczenia (w tym członkowie rodzin), osoby zamieszkujące i/lub związane z obszarem rewitalizacji (zwłaszcza wiązki 2, Bobrek).

Szczegółowe wytyczne dotyczące kryteriów rekrutacji do projektu oraz zasad uczestnictwa zawarto w „Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna” 9.1.3 OSI RPO WSL 2014-2020 realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu” załączonym poniżej na stronie wraz z formularzami rekrutacyjnymi dla uczestników realizujących IPZS i z otoczenia.

Rekrutacja do projektu rozpoczęta została w grudniu 2020 r. i trwa przez cały okres jego realizacji (od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są w Biurze Projektu zlokalizowanym przy ul. Karola Miarki 10 w Bytomiu (parter) i pod numerem tel. (32) 283 15 48 wew. 11, a także u pracowników socjalnych Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu (II piętro) pod numerem tel. (32) 283 15 48 wew. 36.

Godziny otwarcia Biura Projektu:
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 18:00
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 18:00

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie – PDF – rozmiar 7,10 MB
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie (wersja cyfrowa) – DOC – rozmiar 775 KB

Zał nr 1b_kwest_rekrutacyjny_otoczenie – PDF – rozmiar 2,17 MB
Zał nr 1b_kwest_rekrutacyjny_otoczenie (wersja cyfrowa) – PDF – rozmiar 760 KB

Zał nr 3a_kwest_rekrutacyjny_IPZS – PDF – rozmiar 2,26 MB
Zał nr 3a_kwest_rekrutacyjny_IPZS (wersja cyfrowa) – PDF – rozmiar 761 KB

Click to listen highlighted text!